Studieplaner, regler och riktlinjer

Den allmän studieplanen för utbildning på forskarnivå i filosofi antogs i maj 2013:
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i filosofi (28 maj 2013) (52 Kb)

Den individuella studieplanen ("ISP:en") upprättas vid utbildningens inledning och revideras årligen. Senaste versionen av ISP:en finns som mall i doc-format att ladda ner här:Dokument och riktlinjer som rör utbildning på forskarnivå. På denna sida finns även övriga fakultetsgemensamma riktlinjer.

Det grundläggande regelverket gällande utbildning på doktorandnivå anges i Högskolelagen (HL) och Högskoleförordningen (HF). Stockholms universitets föreskrifter komplettera detta regelverk: Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.

Tjänstgöring

Utbildningen genomförs vanligen under heltidstjänstgöring, men halvtidstjänstgöring är också möjlig, dock längst under åtta år. Ansökan om prolongation görs med särskild blankett (se länk ovan).

Disputation och doktorsexamen

Det grundläggande regelverket för disputationer och doktorsexamen återfinns i
Högskoleförordningen (HF) samt i föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid
Stockholms universitet (se ovan). För detaljer rörande bedömning och betygssättning, opponent, betygskommité, med mera, se även:

Riktlinjer för disputationer vid humanistiska fakulteten (6 maj 2014) (380 Kb)

Doktorandhandbok

Högskoleverket har en informationssida på nätet, ”Doktorandhandboken”, som riktar sig till doktorander och till den som funderar på att börja doktorera. Handboken innehåller det mesta du behöver veta om rättigheter, skyldigheter och villkor under utbildningen.
Doktorandhandboken