Varje termin ger filosofiska institutionen en kurs i vetenskapsteori för humanistiska fakultetens doktorander, inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola. Kursen är tänkt att motsvara 7,5 högskolepoäng i forskarutbildningen. Den enskilda doktorandens handledare och institution avgör om kursen får räknas i forskarutbildningen.

Kursens syfte är dels att ge den studerande tillfälle att systematiskt reflektera över den egna forskningsverksamheten i ett större filosofiskt och vetenskapsteoretiskt perspektiv, och dels att öka medvetenheten om vissa allmänna metodologiska frågor.

Anmälan


Anmälan gör till Humanistiska fakultetens forskarskola.


Kursansvarig och lärare är Mikael Pettersson


Mer information om upplägg och innehåll finns på kurshemsidan.