Varje termin ger filosofiska institutionen en kurs i vetenskapsteori för humanistiska fakultetens doktorander, inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola. Kursen är tänkt att motsvara 7,5 högskolepoäng i forskarutbildningen. Den enskilda doktorandens handledare och institution avgör om kursen får räknas i forskarutbildningen.

Kursens syfte är dels att ge den studerande tillfälle att systematiskt reflektera över den egna forskningsverksamheten i ett större filosofiskt och vetenskapsteoretiskt perspektiv, och dels att öka medvetenheten om vissa allmänna metodologiska frågor.

Anmälan


Anmälan gör till Humanistiska fakultetens forskarskola.


Kursansvarig och lärare är Mikael Pettersson