Avhandlingar och disputationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Forskning
  5. Utbildning på forskarnivå
  6. Avhandlingar och disputationer

Avhandlingar och disputationer

Pågående avhandlingsarbeten

Våra doktorander skriver antingen så kallade monografier eller sammanläggningsavhandlingar. Vilket format som passar bäst väljs i samråd med handledare. Pågående avhandlingsarbeten beskrivs på doktorandernas personliga hemsidor.

Kommande avhandlingar

Kommande disputationer presenteras här på vår sida, under evenemang. Kommande avhandlingar annonseras även med spikblad i universitetets databas DiVA. Även äldre spikblad, från 2004 och framåt, kan sökas: Kommande avhandlingar

Senaste avslutade doktorsavhandlingarna

Författare Titel År
Daniel Ramöller
On the possibility of limited weighing of lives 2020
Jonathan Egeland Harouny
Internalism and the Nature of Justification 2020
Henning Strandin
Taking Control : The role of manipulation in theories of causation 2019
Lisa Hecht
Victims of War 2019
Eric Johannesson
Analyticity, Necessity and Belief : Aspects of two-dimensional semantics 2017
Hege Dypedokk Johnsen
Erôs and Education : Socratic Seduction in Three Platonic Dialogues 2016
Sara Packalén
Content and Composition : An essay on tense, content, and semantic value 2016
Olle Torpman
Libertarianism and Climate Change 2016