Avhandlingar och disputationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Forskning
  5. Utbildning på forskarnivå
  6. Avhandlingar och disputationer

Avhandlingar och disputationer

Pågående avhandlingsarbeten

Våra doktorander skriver antingen så kallade monografier eller sammanläggningsavhandlingar. Vilket format som passar bäst väljs i samråd med handledare. Pågående avhandlingsarbeten beskrivs på doktorandernas personliga hemsidor.

Kommande avhandlingar

Kommande disputationer presenteras här på vår sida, under evenemang. Kommande avhandlingar annonseras även med spikblad i universitetets databas DiVA. Även äldre spikblad, från 2004 och framåt, kan sökas: Kommande avhandlingar

Senaste avslutade doktorsavhandlingarna

Författare Titel År
Romy Eskens
Payback Time : Essays on Attitudes, Partiality, and Rescuing 2022
Stina Björkholm
The Duality of Moral Language : On Hybrid Theories in Metaethics 2022
Nils Sylvan
Value, Fittingness and Partiality : On the Partiality Problem for Fitting Attitude Analyses of Value 2021
Amanda Thorell
Measuring Health : On the Theoretical Foundations of Health Status Evaluations 2021
Madeleine Hyde
Can Imagination Give Rise to Knowledge? 2021
Henrik Ahlenius
Moral Lessons from Psychology : Contemporary Themes in Psychological Research and their Relevance for Ethical Theory 2020
Daniel Ramöller
On the possibility of limited weighing of lives 2020
Jonathan Egeland Harouny
Internalism and the Nature of Justification 2020