Avhandlingar och disputationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Forskning
  5. Utbildning på forskarnivå
  6. Avhandlingar och disputationer

Avhandlingar och disputationer

Pågående avhandlingsarbeten

Våra doktorander skriver antingen så kallade monografier eller sammanläggningsavhandlingar. Vilket format som passar bäst väljs i samråd med handledare. Pågående avhandlingsarbeten beskrivs på doktorandernas personliga hemsidor.

Kommande avhandlingar

Kommande disputationer presenteras här på vår sida, under evenemang. Kommande avhandlingar annonseras även med spikblad i universitetets databas DiVA. Även äldre spikblad, från 2004 och framåt, kan sökas: Kommande avhandlingar

Senaste avslutade doktorsavhandlingarna

Författare Titel År
Lisa Hecht
Victims of War 2019
Eric Johannesson
Analyticity, Necessity and Belief : Aspects of two-dimensional semantics 2017
Hege Dypedokk Johnsen
Erôs and Education : Socratic Seduction in Three Platonic Dialogues 2016
Sara Packalén
Content and Composition : An essay on tense, content, and semantic value 2016
Olle Torpman
Libertarianism and Climate Change 2016
Stefan Buijsman
Philosophy of Mathematics for the Masses : Extending the scope of the philosophy of mathematics 2016
Anna Petronella Foultier
Recasting Objective Thought : The Venture of Expression in Merleau-Ponty’s Philosophy 2015
Maria Svedberg
The Consequence Argument : An Essay on an Argument for the Incompatibility of Free Will and Determinism 2014