Projekt och centra

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Forskning
  5. Projekt och centra

Forskningsprojekt, centra och nätverk

Forskningsprojekt

Filosofiska institutionen även är en aktiv forskningsinstitution. Institutionen har tilldelats medel för flera forskningsprojekt under de senaste åren. I Stockholm University Research Database (filosofiska institutionen),  universitetets informationsdatabas för forskningsaktiviteter, listas de flesta av våra projekt. I databasen kan du söka och finna information om projekten, forskargrupper, med mera.

Forskningscentra och -nätverk

Forskning i filosofi är, precis som forskning i de flesta discipliner, i hög grad kollaborativ. Institutionens forskare är, på ett eller annat sätt, aktiva i olika universitetslokala, nationella och internationella forskningscentra och nätverk. Se menyn för mer information om enskilda centra.

Anknutna forskningsprojekt

Climate change

 

Research program "Climate ethics and future generations". Principal investigators: Gustaf Arrhenius and Krister Bykvist.