Våra forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Filosofiska institutionen är en aktiv forskningsinstitution. Institutionen har tilldelats medel för flera forskningsprojekt under de senaste åren. I Stockholm University Research Database,  universitetets informationsdatabas för forskningsaktiviteter, listas de flesta av våra projekt. I databasen kan du söka och finna information om projekten, forskargrupper, med mera.

De senaste forskningsprojekt i databasen: