Våra forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Filosofiska institutionen är en aktiv forskningsinstitution. Institutionen har tilldelats medel för flera forskningsprojekt under de senaste åren. I Stockholm University Research Database,  universitetets informationsdatabas för forskningsaktiviteter, listas de flesta av våra projekt. I databasen kan du söka och finna information om projekten, forskargrupper, med mera.

De senaste forskningsprojekt i databasen:

Dynamical multi-agent systems: modelling, algorithmic verification and synthesis

(01/01/2016 - 31/12/2019)

Multi-agent system is a generic concept covering a wide variety of phenomena in the technological society, such as interacting computer systems and open networks, robotic systems, social structures and networks, financial institutions, markets, etc. A multi-agent system (MAS) ...

-- Delivered by Feed43 service

Diaphora: Philosophical Problems, Resilience and Persistent Disagreement

(01/01/2016 - 31/12/2019)

DIAPHORA serves as a European research and training platform for collaborative research on the nature of philosophical problems, their resilience and the sources of persistent divergence of expert opinion about them, and their relation to conflicts in the practical sphere. Mor...

-- Delivered by Feed43 service

Compositionality

(01/01/2017 - 31/12/2019)

Compositionality is a principle in semantics that says

(PC) The meaning of a complex expression is a function of the meanings of its parts and its mode of composition.

Pagin
and Westerståhl have earlier, both separately and jointly, done
research, and...

-- Delivered by Feed43 service

The Nature of Belief

(01/01/2014 - 31/12/2018)

Projektet undersöker vad det innebär att ha en övertygelse -- det mentala tillstånd vi är i när vi håller något för sant: När vi tror att jorden är 4.5 miljarder år gammal, att 2+2=4, eller att det finns juice i kyls...

-- Delivered by Feed43 service

Programme Grant Care: Addressing ethical obstacles to person-centred care in psychiatry, paediatrics and primary care

(01/12/2014 - 30/11/2018)

This research program aims at taking a broad grip on the subject of person-centred care from the point of view of healthcare ethics. The program will focus on obstacles to person-centred care that specifically relate to values and norms. Value conflicts regarding person-centred c...

-- Delivered by Feed43 service

Metphor and Contextualism

(01/01/2014 - 31/12/2017)

Kontextualister hävdar att den språkliga meningen hos yttranden är otillräcklig för att bestämma den mening yttranden har vid ett givet tillfälle. Man menar att åhörare måste beakta kontexten för att bestämma ett yttr...

-- Delivered by Feed43 service

Completeness and complexity of modal fixpoint logics

(01/01/2016 - 31/12/2017)

This project deals with the problem of axiomatizing and establishing the computational complexity of modal fixpoint logics. Modal fixpoint logics originated in computer science as languages for describing computer programs, starting with systems like propositional...

-- Delivered by Feed43 service

"A Controversy Started of Late": Rationalism and Sentimentalism in 18th Century Metaethics
01/01/2014 - 31/12/2016)

How can we determine what is morally right and wrong? This is one of the central questions in metaethics, the discipline that studies the nature of morality and moral judgement. An historically important dividing-line is that between rationalist and sentimentalist theories. Accor...

-- Delivered by Feed43 service

Perceiving Pictures

(01/03/2013 - 31/12/2015)

Anta att du ser på en tavla på ett galleri eller ett museum. Bilden är inte begriplig, utan framstår som en osammanhängande samling färgfläckar, mönster, och penseldrag på en duk. Sedan trillar polletten ner: vad som tidigare var j...

-- Delivered by Feed43 service