Vid CHE bedrivs forskning, undervisning och informationsspridning om etiska frågor och problem som uppkommer vid medicinsk vård, preventiv sjukvård och biomedicinsk forskning. Dessa inkluderar de etiska problem som uppstår i utförandet av olika medicinska och vårdgivande professioner samt etiska aspekter på utvecklandet, användandet och testning av tekniker och metoder för prevention, diagnos och behandling.

Mer information om CHEs aktiviteter finns på dess hemsida.