Enligt normativ realism finns det objektiva fakta om vad som är rätt och fel, vad vi bör göra och vad vi har skäl att göra. Enligt normativ nihilism finns det inga sådana fakta. En kritik som realister i tilltagande utsträckning har riktat mot nihilismen går ut på att nihilismen har orimliga implikationer på oförutsedda områden, exempelvis gällande egenintresse, kunskap, beslutsfattande, språklig kommunikation, kärlek, politik och livets mening. Även om vissa av dessa invändningar redan har diskuterat så finns på denna punkt ett betydande glapp i litteraturen. Projektets syfte är att fylla i detta glapp.

Projektet har två delar, som avspeglar två olika versioner av kritiken i fråga. En version hänvisar till vad som begreppsligt följer av själva nihilismen. Projektets första del avser att försvara nihilismen mot kritik av detta slag. Jonas Olson kommer här att försvara en misstagsteoretisk syn, enligt vilken våra normativa ställningstaganden falsifieras av nihilismen, medan Victor Moberger kommer att försvara en non-kognitivistisk syn, enligt vilken normativa ställningstaganden primärt är emotionella tillstånd och därmed inte falsifieras av nihilismen. En annan version av kritiken hänvisar istället till vad som skulle ske om nihilismen kom att bli allmänt accepterad. I projektets andra del kommer Nicolas Olsson Yaouzis att ta sig an kritik av detta slag i samband med en diskussion av vilka förhållningssätt nihilismens acceptans påkallar, i synnerhet i politiska sammanhang.