Kort presentation av Alice

Jag började studera teoretisk filosofi hösten 2015, har sedan dess stundvis lämnat ämnet men alltid hittat tillbaka. Främst intresserar jag mig för språkfilosofi, och det är också inom den grenen som jag kommer att forska. Närmare bestämt om de informella och delvis kryptiska delarna av vårt vardagsspråk, slangorden och deras egenskaper. Det är ett i nuläget filosofiskt outforskat ämne, så det är inte lätt att säga något om vart projektet kommer att landa, men den typ av grupp-identifierande och identitets-formande språk som slang utgör är något som jag finner värt att studera närmare, och jag är oerhört glad över möjligheten att få göra det på Stockholms universitet.