Vi är ofta osäkra på vad vi bör göra moraliskt sett. Vi vet inte hur vi ska väga djurs intressen mot människors, hur viktig vår plikt är att hjälpa nödställda främlingar, eller hur vi förstå de moraliska aspekterna av att skapa nya människor. Trots detta så måste vi handla. Ekonomer och filosofer har ingående studerat beslutsfattande under osäkerhet vad gäller fakta, men beslutsfattande under fundamental moralisk osäkerhet har försummats. I Moral Uncertainty försöker filosoferna William MacAskill, Krister Bykvist, och Toby Ord fylla denna lucka. De argumenterar för att det finns regler om vad man bör göra under moralisk osäkerhet. Men vilka regler som gäller beror på innehållet i ens moraliska hypoteser.

Boken kan laddas ner här:

Download Moral Uncertainty