Institutionens forskning har inte bara en ledande ställning i Sverige utan är också mycket stark med internationella mått mätt. Våra forskare publicerar frekvent sina resultat i internationella tidskrifter. Många av våra forskare är aktiva utomlands i form av kortare eller längre utlandsvistelser, gästföreläsningar och konferensdeltagande. Vidare har vi, bland annat genom vårt kollokvium och våra forskningsseminarier, regelbundna besök från framstående internationella forskare.