Stockholms universitetsbiblioteks bibliometriska analys av forskningen vid humanistiska fakulteten belyser publiceringsaktivitet, publiceringsnivå och synlighet i internationella tidskrifter.

De bibliometriska analyserna baseras på den norska modellen. Det är en viktningsmodell för analys av vetenskaplig publicering som tar hänsyn till såväl publikationstyp som i vilken publiceringskanal publikationen är utgiven.

Filosofiforskningen på Stockholms universitet rankas även högt i världen. I QS World University Rankings senaste lista hamnar Stockholm högt.