QS Wold University Ranking
QS Wold University Ranking

Det finns flera organisationer som på olika sätt rankar världens universitet och forskningsmiljöer. 'QS World University Rankings' är den mest omfattande universitetsrankingen på ämnesnivå. Deras ranking baseras på en sammanvägning av flera variabler (Academic reputation, Employer reputation, Citations per paper och H-index citations). Rankingmetodologin beskrivs här. Rankingresultatet för de 200 högst rankade universiteten redovisas på QS:s hemsida (länk nedan).

I den sammanvägda rankingen för ämnesområdet filosofi hamnar Stockholms universitet 2017 återigen bland topp 100 i världen.

Stockholms universitet är det enda Svenska universitet som finns med i QS:s topp 200-lista för ämnesområdet filosofi.

Filosofi är utsett till ett ledande forskningsområde på Stockholms universitet.