Högre seminarium i praktisk filosofi

Ansvariga: Jonas Olson och Erik Angner.

Program för terminen.

Högre seminarium i teoretisk filosofi

Ansvariga: Valentin Goranko och Anandi Hattiangadi

Program för terminen.

CLLAM-seminarium (Logik, språk och medvetandefilosofi)

Ansvarig: Peter Pagin (denna termin Anandi Hattiangadi och Dag Westerståhl).

Program för terminen.

The Stockholm Logic Seminar

I samarbete med matematiska institutionen.
Ansvariga: Erik Palmgren och Per Martin-Löf

Program för terminen.

Doktorandseminarium i praktisk & teoretisk filosofi

Praktisk filosofi och teoretisk filosofi har separata doktoranseminarium, där doktoranderna inom respektive ämne lägger fram och diskuterar sina pågående arbete.

Program tidigare terminer

Gemensamma Stockholm/Uppsala-seminariet i praktisk filosofi

Tre tillfällen per termin, varannan gång i Stockholm, varannan i Uppsala.
Ansvariga: Jonas Olson (Stockholm) och Jens Johansson (Uppsala)

Högre seminarium i vetenskapsfilosofi

Ansvarig: Richard Dawid

Program för terminen.