Pristagare i Logik och filosofi

 

2017 Ruth Millikan

Ruth Millikan (University of Connecticut, USA) tilldelas 2017 års pris i logik och filosofi med följande motivering:

“for her groundbreaking theories about biological functions and the biological foundations of thought and language, where the representational properties of the latter are explained in terms of these functions.”

Mer information hittar du här: 

http://www.rolfschockprizes.se/en-GB/pristagare2017/logikochfilosofi.55.html

2014 Derek Parfit

Professor Derek Parfit (Oxford, England) tilldelas 2014 års Rolf Schockpris i logik och filosofi ”för hans banbrytande bidrag rörande personlig identitet, hänsyn till framtida generationer, och analys av moralisk teoribildning”.

Läs mer: 2014 års Rolf Schockpris i logik och filosofi till Derek Parfit

 

2011 Hilary Putnam

Professor Hilary Putnam (Harvard, USA) tilldelades 2011 års pris i logik och filosofi "for his contribution to the understanding of semantics for theoretical and 'natural kind' terms, and of the implications of this semantics for philosophy, theory of knowledge, philosophy of science and metaphysics."

En videoinstpelning av hans föreläsning i samband med utnämningen finns tillgänglig online: "The development of semantics" (Hilary Putnam at KVA) (öppnas i en ny flik)

 

2008 Thomas Nagel

2005 Jaakko Hintikka

2003 Solomon Feferman

2001 Saul Kripke

1999 John Rawls

1997 Dana S. Scott

1995 Michael Dummett

1993 W.V. Quine