Med anledning av planerat nytt band i serien Filosofin genom tiderna–Medeltiden anordnas ett översättningsseminarium.