Eino Örnfeldt och Louise Beskow. Foto av Niklas Björling

Universitetet har mer än 5 500 medarbetare som verkar i en unik miljö i nationalstadsparken. Universitetets ledning och medarbetare arbetar strategiskt med att utveckla verksamheten för att den ska hålla högsta internationella kvalitet och vara resurseffektiv.

Professionalism, kompetens och excellens

Stockholms universitet strävar efter att anställa de skickligaste medarbetarna. Våra forskare, lärare och vårt verksamhetsstöd präglas av professionalism, kompetens och akademisk excellens. Ett professionellt verksamhetsstöd förutsätter god kompetensförsörjning på alla nivåer genom omsorgsfull rekrytering, löpande kompetensutveckling och fokus på karriärutvecklingsmöjligheter. Vi verkar för jämlikhet, jämställdhet och likabehandling. Vi tillvaratar våra medarbetares olika bakgrund och kompetens. Alla ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt.