Filosofiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
bleu

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Guy Bluford

Expertis, politik och beteendevetenskap i coronavirusets tid

Erik Angner intervjuas om hur olika expertgrupper med olika förhållningssätt tävlar om hur pandemin ska hanteras.

coronadebatt

Folkhälsomyndigheten behöver inrätta ett etiskt råd

Läs debattartikel om etiska avvägningar av Gustaf Arrhenius, Krister Bykvist, Rebecca Stern och Folke Tersman i Svenska Dagbladet.

Orri

En mer sofistikerad debatt kan rädda liv

Det råder en stor brist på helhetssyn i debatten om hur Coronaviruset ska bekämpas. Det är viktigt att föra moraliska resonemang om helheten. Filosofen Orri Stefánsson debatterar i Göteborgs-Posten.

Utbildningsprogram

Nytt: Logik, filosofi och matematik
FEP puff
FOL227
Puff Research ethics for Human Science 227

Forskningsprogram

Knowledge Resistance (startpage)
SCEWP Teaser (startpage)
CHE: Stockholm Centre for Healthcare Ethics
CLLAM