Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Samverkan

Aktuellt

  • Kan det vara rätt att äta kött? 2017-12-15 Olle Torpman, doktor i praktisk filosofi med fokus på djur- och miljöetik, ger SVT Nyheter en snabb genomgång av hållbarheten och relevansen för några argument som försöker moraliskt rättfärdiga köttätande.
  • On the Normativity of meaning and scientific realism 2017-12-15 Anandi Hattiangadi är intervjuad i podcasten Filosofers liv och tankar, som görs av filosofiska institutionen i Lund.
  • Intervju med Åsa Burman i Tidskrift för politisk filosofi 2017-12-15 I senaste numret av Tidskrift för politisk filosofi (nr 3 2017) ger Åsa en längre intervju. Hon berättar bland annat om social ontologi, om att studera vid Berkeley, och om att driva företag vid sidan om forskningen.

Samverkan

Filosofiska institutionen samverkar i stor utsträckning med det omgivande samhället. Våra lärare och forskare arbetar på olika sätt med samverkan genom exempelvis föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter och näringsliv, närvaro i press och media. Här presenterar vi några av institutionens pågående samverkansaktiviteter.

Under flikarna Aktuella händelser finner du de senaste nyheterna kring samverkan, och under fliken video kan du exempelvis se på videoföreläsningar med institutionens forskare. Under samarbetsprojekt finner du pågående samarbeten över längre tid.