Arbetsmarknad

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Samverkan
  5. Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden för filosofistudenter

Hur används filosofisk träning på arbetsmarknaden? Vi har talat med några tidigare studenter på institutionen och bett dem berätta om sina nuvarande yrken och om vilken användning de har av sina filosofikunskaper.

Kristian Löfberg, Alumni

Kristian, sakkunnig på Arbetsmarknadsdepartementet

Kristian tog sin magisterexamen i teoretisk filosofi. Idag arbetar han som ämnessakkunnig på arbetsmarknadsdepartementet.

Katharina Berndt Rasmussen, alumni

Katharina, forskare på Institutet för framtidsstudier

Katharina doktorerade i praktisk filosofi och är nu anställd som forskare på Institutet för Framtidsstudier.

Jesper Bedinger, alumni

Jesper, rekryteringskonsult på Adecco

Studier i både praktisk och teoretisk filosofi ledde Jesper vidare till psykologlinjen och till ett jobb som rekryteringskonsult på Adecco.

Alumniundersökningen

Kartläggning tidigare studenter

För att kartlägga var våra studenter tar vägen efter utbildningen utfördes en enkätundersökning under 2016. Den riktades till alla som avslutat kandidatkursen i praktisk filosofi eller teoretisk filosofi mellan 1990 och 2015.

Vad är filosofi?
Om värdet av filosofistudier