Panelen består av:

  • Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet med inriktning på kunskapsteori och medvetandefilosofi.
  • Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi. Är särskilt intresserad av beteende, evolution, psykiatri, folkhälsa och vetenskaplig kommunikation.
  • Arne Jarrick, professor i historia vid Centrum för evolutionär kulturforskning, Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet och vice-preses vid Kungliga Vetenskapsakademin.

Moderator är Christer Sturmark.

För biljetter och mer information, se: http://kulturhusetstadsteatern.se/ForumDebatt/Evenemang/2017/PI-samtal-Faktaresistens-kunskapsrelativism-och-alternativa-fakta/