Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Samverkan

Aktuellt

  • Handbok för doktorander 2017-03-16 Åsa Burman har skrivit boken "Bli klar i tid och må bra på vägen: Handbok för doktorander" (Natur & Kultur, 2016)
  • UR om Faktaresistens och "alternativa fakta" 2017-03-14 Professor Åsa Wikforss deltog de 15 februaru i ett panelsamtal med Emma Frans och Arne Jarrick om fakta, kunskap och sanning. Samtalet är nu tillgängligt online.
  • Foto av Torbjörn Tännsjö Vänsterdocenten 2017-03-06 Torbjörn Tännsjö intervjuas av Erik Helmerson och ser tillbaka på vänsterrörelsens frammarsch i ett samtal om Torbjörns nya bok Vänsterdocenten.

Samverkan

Filosofiska institutionen samverkar i stor utsträckning med det omgivande samhället. Våra lärare och forskare arbetar på olika sätt med samverkan genom exempelvis föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter och näringsliv, närvaro i press och media. Här presenterar vi några av institutionens pågående samverkansaktiviteter.

Under flikarna Aktuella händelser finner du de senaste nyheterna kring samverkan, och under fliken video kan du exempelvis se på videoföreläsningar med institutionens forskare. Under samarbetsprojekt finner du pågående samarbeten över längre tid.