Samverkan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Samverkan

Aktuellt

  • Åsa Wikforss i samtal om faktaresistens 2017-02-09 Professor Åsa Wikforss deltar i en panel om Faktaresistens, kunskapsrelativism och ”alternativa fakta” på Kulturhuset den 15 februari kl. 17.30.
  • To understand mathematics 2016-11-29 Inspelat föredrag från Forskardagarna 2016 om "The mathematics of non-experts", av nydisputerade Stefan Buijsman.
  • Vad innebär det att vara en bra medmänniska 2016-11-29 Inspelat samtal från Forskardagarna 2016 mellan Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och Petter Asp, professorn i straffrätt vid Stockholms universitet.

Samverkan

Filosofiska institutionen samverkar i stor utsträckning med det omgivande samhället. Våra lärare och forskare arbetar på olika sätt med samverkan genom exempelvis föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter och näringsliv, närvaro i press och media. Här presenterar vi några av institutionens pågående samverkansaktiviteter.

Under flikarna Aktuella händelser finner du de senaste nyheterna kring samverkan, och under fliken video kan du exempelvis se på videoföreläsningar med institutionens forskare. Under samarbetsprojekt finner du pågående samarbeten över längre tid.