Styrdokument

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Om oss
  5. Styrdokument

Styrdokument

Här finns samlade styrdokument för filosofiska institutionen. Här kan du läsa om institutionens arbete med arbetsmiljö, likabehandling och miljö. Mer information om universitetsgemensamt  arbete med dessa och angränsande frågor finns på universitetets hemsida.

Arbetsmiljöplan

Information om vårt arbete inom arbetsmiljöområdet i vid mening. Institutionen har en egen handlingsplan och uppföljning av riskanalys.

Likabehandling

Målet för likabehandlingsarbetet vid Filosofiska institutionen är en jämställd miljö för alla som arbetar och studerar vid institutionen. I det ingår en arbets- och studiemiljö som ger alla anställda och studerande lika möjligheter att utvecklas inom ramen för institutionens verksamhet. Alla ska bemötas med respekt och erbjudas en filosofisk stimulerande arbets- och studiemiljö, fri från kränkningar.

Handläggningsordning vid trakasserier

Filosofiska institutionen ser allvarligt på trakasserier och diskriminering, oavsett vem som drabbas. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning , funktionsnedsättning eller ålder.

Miljöarbete

Filosofiska institutionens miljöplan fokuserar på att minska verksamhetens miljöpåverkan genom bl a följande åtgärder:

Kontakt

Sommar foto

Besöksadress
Filosofiska institutionen
Universitetsvägen 10 D,
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
Filosofiska institutionen
SE - 106 91, Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
ref 102
Box 50741
202 70 Malmö

Sociala medier: @filosofiska

Studentkontakt

Expedition
E-post: info@philosophy.su.se
Telefon: 08-16 34 14
Rum: D 784
Telefon- och besökstider:
Måndag och onsdag, 9.45-12.00 samt 12.45-15.00

Stängt onsdag 9/8 p.g.a. utbildning.

I samband med terminsstart har vi extra öppet: torsdag 24/8 och fredag 25/8, 9.45-12.00 och 12.45-15.00.