För att kunna söka en utbytesplats ska du vara aktiv studerande vid filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Du ska vid ansökningstillfället vara godkänd på någon studiekurs inom filosofiämnet omfattande minst 30 hp.

Humboldt har tyska som huvudsakligt undervisningsspråk så kunskaper motsvarande Tyska B2 krävs (språktest är obligatoriskt).

Skriv din ansökan i ett word-dokument. Nedanstående punkter ska finnas med. Max två sidor text på svenska eller engelska.

  • Personuppgifter (namn, personnummer, adress, e-post, telefon)
  • Vilken termin/tidsperiod för utbytesstudier ansökan avser (minst 90 dagar)
  • En kort presentation av dig själv (inklusive en redogörelse för dina språkkunskaper)
  • Motivering till din ansökan
  • Preliminärt kursval (de kursval du anger i din ansökan är inte slutgiltiga, kursutbudet är ibland inte spikat vid tidpunkten för ansökan - men du bör gå in på Humboldts hemsida och orientera dig)

Ansökan ska vara institutionen tillhanda senast 9:e april

2017 och skickas per e-post till utbyteskoordinator