Logic in Stockholm 2017
Logic in Stockholm 2017

Alla kan anmäla sig till evenemangen. Studenter vid Stockholms universitet och KTH kan få avgiftsbefrielser om dom hjälper till med praktiska göromål under evenemangen. Uppskattad arbetsmängd per avgiftsbefrielse: 1,5 arbetsdagar (12 arbetstimmar). Studenter intresserade att hjälpa till i utbyte mot avgiftsbefrielser uppmanas att kontakta Anders Lundstedt, senaste den 21 maj: anders.lundstedt@philosophy.su.se

Hemsidan för sommarskolan är:
www.math-stockholm.se/en/konferenser-och-akti/logic-in-stockholm-2/nls-summer-school-in

Hemsidan för alla evenemang är:
www.math-stockholm.se/en/konferenser-och-akti/logic-in-stockholm-2