Ref nr: SU FV-3727-17

Innehavaren ska bedriva forskning och undervisning inom praktisk filosofi med inriktning mot politisk filosofi i vid mening, vilket innefattar bl.a. följande områden: filosofiska teorier om grundläggande politiska begrepp, som t.ex. rättvisa, jämlikhet, frihet, demokrati, och rättigheter; ekonomins filosofi; teorier om kollektiva val (”social choice theory”); spelteori och beslutsteori med tillämpning på samhälleliga problem.

Mer information och länk till ansökan