• För att minska pappersanvändningen med minst 10 % per år uppmanas alla att begränsa utskrifterna och, om möjligt, göra dessa dubbelsidiga. Under 2013 sker en övergång till den av IT & media-avdelningen vid Stockholms universitet rekommenderade utskrifts- och kopieringsenheten Printomat för att ytterligare minska pappersåtgången.
  • I lunchrummet finns sedan sommaren 2012 en återvinningsstation för plast, glas, metall o dyl. För papper och kartonger finns sedan tidigare särskilda behållare i korridoren.

 Miljöhandlingsplan, Filosofiska institutionen (99 Kb)