mats.ingelstrom@philosophy.su.se, tel. 073 696 26 21

Välbefinnande, ekonomi och filosofi, politisk filosofi

Mats Ingelström är anställd som doktorand i praktisk filosofi sedan augusti 2011. Han är född 1981 i Falun och tog examen (M.Sc. in Philosophy and Public Policy) vid London School of Economics and Political Science 2008. Dessförinnan studerade han nationalekonomi, matematik och praktisk filosofi i Stockholm. Han skrev sin masteruppsats om epistemiska fördelar med gruppbeslut, och sin magisteruppsats om relevansen av evolutionär spelteori för förklaringar i samhällsvetenskap och moral.

Avhandling

"Metoder för att mäta välbefinnande"

Handledare/Supervisors: Gustaf Arrhenius och Erik Angner

Undervisning

Hösten 2016
Poltisk Filosofi i PFII

Tidigare
Normativ etik 2 i PFII, uppsatshandledning
Normativa teorier FEPI
Ekonomins och Samhällsvetenskapens filosofi FEPI

Publikationer

I tidskrifter
"Recension av Kort om yttrandefrihet av Nigel Warburton"  (Filosofisk tidskrift nr. 4, 2014)
tillgänglig på min Academia-sida.

Övrigt
"Vetenskaplighet" och "Nytta och fallgropar med statistik", kapitel i antologin Kritiskt tänkande – i teori och praktik (Red. Sporrong och Tikkanen, Studentlitteratur, 2016)

Well-being, Economics and Philosophy, Political Philosophy

Mats Ingelstrom is a graduate student in practical philosophy as of August 2011. He was born 1981 in Falun and did his M.Sc. in Philosophy and Public Policy at London School of Economics in 2008. Before he has studied economics, mathematics and philosophy in Stockholm. Han wrote his M.Sc. thesis on Epistemic Democracy, and his M.A. thesis on Evolutionary Game Theory.

Dissertation project

"On Methods for Meassuring Well-being"

Supervisors: Gustaf Arrhenius and Erik Angner

Teaching

This semester:
Poltisk Filosofi i PFII (Political Philosophy)

Previous:
Normative Ethics in PFI
Normative Theories, essay supervision in PFII
The Philosophy of Economics and the Social Sciences in FEPI

Published work

Papers in Journals
"Recension av Kort om yttrandefrihet av Nigel Warburton"  (Filosofisk tidskrift nr. 4, 2014)
available on my Academia pagereview article, in Swedish

Other
"Vetenskaplighet" och "Nytta och fallgropar med statistik", kapitel i antologin Kritiskt tänkande – i teori och praktik (Red. Sporrong och Tikkanen, Studentlitteratur, 2016) – in Swedish