Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Filosofiska institutionen
  4. Forskning

Forskningsnyheter

Forskning i filosofi

Vid filosofiska institutionen bedrivs forskning med både bredd och djup. Inom filosofi studeras grundläggande frågor om verkligheten, om kunskap, medvetande, språk och logik, liksom om rättvisa, värden och moraliskt handlande. Några frågeställningar har levt i tusentals år, andra har uppkommit på senare tid.

Ledande forskningsområde

Forskningsmiljön i filosofi är nationellt ledande och på flera områden internationellt framstående. Det gäller forskning i både teoretisk och praktisk filosofi. Sedan 2007 är filosofi rankat som ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden.

Filosofisk forskning i topp på humanistiska fakulteten

Bibliometrisk analys av forskningen vid humanistisk fakultet visar att Filosofiska institutionen, för femte året i rad, får högst publikationspoäng vid humanistiska fakulteten.

Kontakt

Prefekt
Professor Staffan Carlshamre

Studierektor på forskarnivå, praktisk filosofi
Professor Krister Bykvist

Studierektor på forskarnivå, teoretisk filosofi
Professor Peter Pagin